Samen het verschil maken

Delta Plus is een netwerk van voorzieningen in wonen en zorg
dat het professioneel bestuur en management
van de leden faciliteert en versterkt.

Delta Plus creëert meerwaarde door
krachten te bundelen,
specialistische competenties te verwerven en te delen
en methodieken en systemen te innoveren.

Delta Plus streeft finaal naar een maximale kwaliteit van
dienstverlening aan het cliënteel van haar leden.